Larsen, Ann Kristin, og Mette Vaagan Slåtten. «Mot En Ny Pedagogisk Lederrolle Og Lederidentitet?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 70 (februar 14, 2014). åpnet juli 4, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/541.