Eriksson, Anita. Förskollärarens Förtydligade Ansvar - En Balansgång Mellan Ett Demokratiskt Förhållningssätt Och Att Utöva Yrkeskunskap. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 7 (april 25, 2014). åpnet mai 21, 2019. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/576.