Hjort, Marie-Louise, og Niklas Pramling. «Den Blivande förskollärarens Formering. En Studie Av verksamhetsförlagda Handledningssamtal, Argumentationstraditioner Och Metaforik». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 70 (juni 9, 2014). åpnet august 4, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/610.