Winger, Nina, og Brit Johanne Eide. «”Nytråkk” I Gamle Spor. Retrospektivt Blikk På Hverdagslivet I En småbarnsgruppe.». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 90 (mars 28, 2015). åpnet august 11, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/688.