Stokke, Anne, Andi Weydahl, og Giovanna Calogiuri. «Barn Og Fysisk Aktivitet I Barnehagen: Hvordan Kan aktivitetsnivået Dokumenteres?». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 80 (desember 4, 2014). åpnet november 25, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/717.