1.
Nordtømme S. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen. NBF [Internett]. 1. juli 2015 [sitert 4. juli 2020];100. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1429