1.
Hagen TL. Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet. NBF [Internett]. 1. juli 2015 [sitert 15. august 2020];100. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1430