1.
Føsker LR. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010. NBF [Internett]. 1. juli 2015 [sitert 21. september 2020];100. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1432