1.
Nordvik GK, Vatne B. Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning. NBF [Internett]. 27. november 2017 [sitert 21. september 2020];160. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1749