1.
Birkeland J, Eriksen Ødegaard E. Under lupen - Praksislæreres observasjonspraksis i barnehagen. NBF [Internett]. 26. mars 2018 [sitert 12. juli 2020];17(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/2160