1.
Fauske R. «Det er berre sånt som vi gjer på dyr. Vi gjer det ikkje på menneske» – Interaksjon og forhandling om eksistensielle spørsmål i barnehagen. NBF [Internett]. 11. april 2018 [sitert 21. september 2020];17(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/2234