1.
Palludan C. En tidlig barndom med perspektiver. NBF [Internett]. 18. mars 2009 [sitert 21. oktober 2020];2(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/248