1.
Alvestad M, Johansson J-E, Moser T, Søbstad F. Status og utfordringer i norsk barnehageforskning. NBF [Internett]. 18. mars 2009 [sitert 11. august 2020];2(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/249