1.
Johansen B. Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen. NBF [Internett]. 1. februar 2009 [sitert 28. januar 2020];2(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/250