1.
Ackesjö H. Förskoleklasslärare som gästarbetare: Gränsmarkeringar via sociala stängningar. NBF [Internett]. 15. april 2010 [sitert 21. oktober 2020];3(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/253