1.
Giske R, Tjensvoll M, Dyrstad SM. Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med femÄringer. NBF [Internett]. 18. juni 2010 [sitert 15. august 2020];3(2). Tilgjengelig pÄ: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/257