1.
Kasin O. Kultur som mangfold og enfold i barnehagen. NBF [Internett]. 18. juni 2010 [sitert 20. oktober 2020];3(2). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/258