1.
Myrstad A, Toril Sverdrup. De yngste barna som vegfarere i barnehagen. NBF [Internett]. 4. juni 2019 [sitert 13. juli 2020];180. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/2622