1.
Sverdrup T, Myrstad A. De yngste barna som vegfarere i barnehagen. NBF [Internett]. 4. juni 2019 [sitert 19. september 2019];180. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/2622