1.
Johansson JE, Pramling Samuelsson I. EDITORIAL - THE FUTURE OF OPEN ACCESS. NBF [Internett]. 8. desember 2010 [sitert 28. september 2020];3(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/276