1.
Børhaug K, Lotsberg D Øivind. Barnehageledelse i endring. NBF [Internett]. 8. desember 2010 [sitert 15. august 2020];3(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/277