1.
Flottorp V. Hvordan kommer matematisk meningsskaping til syne i barns lek? En casestudie. NBF [Internett]. 8. desember 2010 [sitert 20. oktober 2020];3(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/278