1.
Jernes M, Alvestad M, Sinnerud M. ”Er det bra, eller?” Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. NBF [Internett]. 9. desember 2010 [sitert 6. juli 2020];3(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/280