1.
Rugtvedt L. Et skjerpet blikk med kvalitetssikrede verktøy. NBF [Internett]. 28. desember 2010 [sitert 21. oktober 2020];3(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/283