1.
Bellika E. Kartlegging i et profesjonsperspektiv. NBF [Internett]. 28. desember 2010 [sitert 11. august 2020];3(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/288