1.
Østrem S. Verdibasert formål eller vilkårlige detaljmål?. NBF [Internett]. 29. desember 2010 [sitert 4. juli 2020];3(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/289