1.
Bugge N. Erfaringer med TRAS i barnehagen. NBF [Internett]. 29. desember 2010 [sitert 11. august 2020];3(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/291