1.
Andreassen BO. Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion: Rammeplananalyse og preskriptive innspill. NBF [Internett]. 30. juni 2011 [sitert 21. oktober 2020];4(1):17-1. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/295