1.
Grindland B. Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. NBF [Internett]. 28. august 2011 [sitert 11. august 2020];4(2):75-0. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/308