1.
Grindheim LT. Barnefellesskap som demokratisk danningsarena. NBF [Internett]. 28. august 2011 [sitert 21. oktober 2020];4(2):91-102. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/309