1.
Tholin KR, Jansen TT. Demokratiske samtaler i barnehagen?. NBF [Internett]. 28. august 2011 [sitert 11. august 2020];4(2):103-14. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/310