1.
Andenæs A. Hvilket barn? Om barn, barndom og barnehage. NBF [Internett]. 28. januar 2012 [sitert 15. august 2020];5(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/316