1.
Løvgren M, Gulbrandsen L. How early and how long?. NBF [Internett]. 28. januar 2012 [sitert 28. september 2020];5(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/318