1.
Stefansen K. Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?. NBF [Internett]. 28. januar 2012 [sitert 11. august 2020];5(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/319