1.
Eide BJ, Os E, Pramling Samuelsson I. Små barns medvirkning i samlingsstunder. NBF [Internett]. 28. januar 2012 [sitert 20. oktober 2020];5(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/320