1.
Lafton T, Furu A. Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. NBF [Internett]. 24. juni 2019 [sitert 27. oktober 2020];18(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/3428