1.
Bjørgen K. Fysisk lek i barnehagens uterom: 5-åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom. NBF [Internett]. 18. oktober 2012 [sitert 21. oktober 2020];5(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/418