1.
Åmot I. Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen. NBF [Internett]. 11. november 2012 [sitert 21. oktober 2020];5(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/437