1.
Greve A, Løndal K. Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning. NBF [Internett]. 11. november 2012 [sitert 23. januar 2020];5(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/447