1.
Vatne B. Innhald i barnehagen i lys av politisk fokus på barnehagefeltet. NBF [Internett]. 11. desember 2012 [sitert 20. oktober 2020];5(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/471