1.
Emilsson A, Pramling Samuelsson I. Jakten på det kompetenta barnet. NBF [Internett]. 14. desember 2012 [sitert 20. oktober 2020];5(1). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/476