1.
Hognestad K, Bøe M. Knowledge Development through Hybrid Leadership Practices. NBF [Internett]. 9. desember 2014 [sitert 30. september 2020];80. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/492