1.
Larsen AK, Slåtten MV. Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?. NBF [Internett]. 14. februar 2014 [sitert 14. november 2019];70. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/541