1.
Hjort M-L, Pramling N. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik. NBF [Internett]. 9. juni 2014 [sitert 14. juli 2020];70. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/610