1.
Aadland EK, Holthe A, Wergedahl H, Fossgard E. Fysiske faktorers betydning for mattilbudet i barnehagene - en casestudie. NBF [Internett]. 30. desember 2014 [sitert 21. september 2020];80. Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/772