Vol 7 (2014)

Table of Contents

Articles

Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen PDF (Norwegian)
Bente Fønnebø, Christian Nordahl Rolfsen
Preschool teachers’ reasoning about interactive whiteboard embedded in Swedish preschools PDF
Maryam Bourbour, Camilla Björklund
Emmaboken, den jämställda familjen och förskolan - En historisk och samhällskritisk studie PDF (Norwegian)
Ylva Odenbring
Samhandlinger mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen PDF (Norwegian)
Siv Hillesøy, Eva Johansson, Stein Erik Ohna
Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet? PDF (Norwegian)
Ann Kristin Larsen, Mette Vaagan Slåtten
Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og sfo PDF (Norwegian)
Hilde Dehnæs Hogsnes, Thomas Moser


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.