Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Ackesjö, Helena
Ackesjö, Helena, Linnaeus University
Alvestad, Marit
Alvestad, Marit, University of Stavanger
Alvestad, Marit

Å

Åmot, Ingvild, Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim/NTNU, Institutt for Sosialt arbeid og Helsevitenskap, Trondheim

A

Andenæs, Agnes
Andersen, Camilla Eline
Andreassen, Bengt Ove, Universitetet i Tromsø

Ä

Änggård, Eva

A

Anker Hansen, Morten

Ä

Ärlemalm-Hagsér, Eva, University of Gothenburg, Department of Education

A

Asplund Carlsson, Maj

B

Bae, Berit
Baustad, Anne-Grethe, Høgskolen i Oslo
Bellika, Elin
Berge, Anita, Universitetet i Stavanger
Berge, Anita
Björklund, Camilla
Björklund, Camilla, University of Gothenburg Department of Education, Communication and Learning (Sweden)
Björklund, Camilla, University of Gothenburg
Bjørgen, Kathrine, Dronning MaudsMinne Høgskole, Avdeling for fysisk fostring/idrett
Blok Johansen, Martin
Bourbour, Maryam, University of Gothenburg
Boye Koch, Anette, University of Southern Denmark and VIA University College
Broström, Stig
Broström, Stig, Høgskolen i Oslo od Akershus (Norway)
Bugge, Nella
Børhaug, Kjetil, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Bergen

C

Callewært, Staf
Carlsson, Maj Asplund, Högskolan Väst, Sverige
Carlsson, Maj Asplund

D

Dyrstad, Sindre M., Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger

E

Eide, Brit Johanne
Emilsson, Anette
Eriksen Ødegaard, Elin

F

Farstad, Gunhild Regland, NOVA
Flottorp, Vigdis
Fønnebø, Bente, Høgskolen i Oslo og Akershus

G

Giske, Rune, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger
Gjems, Liv
Gjems, Liv, Høgskolen i Vestfold (Norway)
Gjervan, Ellen Karoline, Dronning Mauds Minne Høgskole
Greve, Anne
Greve, Anne, Høgskolen i Oslo og Akershus
Greve, Anne, Høgskolen i Oslo od Akershus
Grindheim, Liv Torunn
Grindland, Berit, Univeristet i Stavanger
Gulbrandsen, Lars
Gulbrandsen, Lars, NOVA
Gustafsson, Jan

H

Hännikäinen, Maritta
Hansen, Mikael
Haug, Peder, Volda University College
Hensvold, Inger Eline, Vice-chancellor/Ph.D
Hermansson, Carina
Hillesøy, Siv, Universitetet i Stavanger
Hjalmarsson, Maria, Karlstad University
Hoel, Trude
Holm, Lars
Holmberg, Ylva, Malmö Högskola
Hujala, Eeva
Høyer Lorentsen, Brian Høyer

J

Jansen, Kirsten E., Universitetet i Agder
Jansen, Turid Thorsby
Jansen, Turid, Høgskolen i Vestfold
Jernes, Margrethe, Stord/Haugesund University College
Johannesen, Nina
Johansen, Birgitte, Norsk senter for barneforskning/ISS, NTNU, Trondheim
Johansen Lyngseth, Else
Johansson, Eva, Universitetet i Stavanger
Johansson, Eva, Universitetet i Stavanger (Norway)
Johansson, Jan Erik, Høgskolen i Oslo
Johansson, Jan-Erik
Johansson, Jan-Erik, Høgskolen i Oslo
Johansson, Jan-Erik, Høgskolen i Oslo od Akershus

K

Kasin, Olav, Høgskolen i Oslo
Kinos, Jarmo
Knudsen, Ida Margrethe
Koch, Anette Boye, University of Southern Denmark and VIA University College
Kolstad, Lasse
Kristoffersen, Ann Elise

L

Larsen, Ann Kristin
Lavsen Jensen, Jens Peter
Lie, Mette Margrethe
Lind, Lene
Löfdahl, Annica, Karlstad University
Lotsberg, Dag Øivind, Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning
Lunde Frederiksen, Lisbeth
Lunneblad, Johannes
Lunneblad, Johannes
Lunneblad, Johannes, Department of Education, Communication and Learning Gothenburg University
Løndal, Knut
Løvgren, Mette

M

Månsson, Annika
Markström, Ann-Marie
Melhuus, Cathrine
Moe, Randi
Moser, Thomas
Mosvold, Reidar, Universitetet i Stavanger
Møller Pedersen, Peter
Mørland, Bodil Mørland, Dronning Mauds Minne høgskole

N

Nordvik, Grete

O

Odenbring, Ylva, University of Gothenburg
Ohna, Stein Erik, Universitetet i Stavanger
Olsen, Bent
Olsen, Bent, Pedagogisk institutt, NTNU (Norway)
Olsen, Bent
Os, Ellen
Os, Ellen, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norway)
Otterstad, Ann Merete, Høgskolen i Oslo od Akershus

P

Palludan, Charlotte
Petrogiannis, Konstantinos
Pirard, Florence
Plum, Maja, Department of Media, Cognition and Communication
Plum, Maja (Denmark)
Pramling, Niklas
Pramling Samuelsson, Ingrid
Pramling Samuelsson, Ingrid, Göteborgs Universitet
Pramling Samuelsson, Ingrid, Göteborgs universitet
Pramling Samuelsson, Ingrid
Pramling Samuelsson, Ingrid (Sweden)
Pramling Samuelsson, Ingrid

Q

Qvarsell, Birgitta, Department of Education, Stockholm University

R

Riddersporre, Bim
Rolfsen, Christian Nordahl, Høgskolen i Oslo og Akershus
Rugtvedt, Lisbet
Rutanen, Niina
Rydjord Tholin, Kristin, Høgskolen i Vestfold

S

Saar, Tomas, Karlstad University
Samuelsson, Ingrid Pramling
Schultz Jørgensen, Per
Sheridan, Sonja, Göteborgs Universitet
Sheridan, Sonja
Simonsen, Eva
Simonsson, Maria
Sinnerud, Marta, Stord/Haugesund University College
Skånfors, Lovisa
Slåtten, Mette Vaagan, Høgskolen i Oslo og Akershus
Stefansen, Kari, Norwegian Social Research (NOVA)
Steinnes, Gerd Sylvi, Volda University College
Storli, Rune, Dronning Mauds Minne Hgskole
Sæbbe, Per-Einar, Universitetet i Stavanger
Søbstad, Frode

T

Tholin, Kristin Rydjord
Thore Gravesen, David
Thulin, Susanne
Tjensvoll, Magrethe, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger
Trevarthen, Colwyn
Tveter Thoresen, Ingeborg, Høgskolen i Vestfold, Norge

V

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg-Roth, Ann-Christine, Malmö University
Vatne, Bente, Høgskulen i Volda
Virtanen, Jorma

Ø

Ødegaard, Elin Eriksen, Høgskolen i Bergen
Østergaard Andersen, Peter
Østrem, Solveig