(1)
Sønsthagen, A. G. «Jeg savner barnet mitt». Møter mellom somaliske mødre og barnehagen. NJCIE 2018, 2, 55-71.