Sønsthagen, A. G. (2018). «Jeg savner barnet mitt». Møter mellom somaliske mødre og barnehagen. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 2(1), 55-71. https://doi.org/10.7577/njcie.2289