Sønsthagen, Anne Grethe. 2018. “«Jeg Savner Barnet mitt». Møter Mellom Somaliske mødre Og Barnehagen”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2 (1), 55-71. https://doi.org/10.7577/njcie.2289.