Sønsthagen, Anne Grethe. 2018. “«Jeg savner barnet mitt». Møter mellom somaliske mødre og barnehagen”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2 (1), 55-71. https://doi.org/10.7577/njcie.2289.