Sønsthagen, A. G. (2018) “«Jeg savner barnet mitt». Møter mellom somaliske mødre og barnehagen”, Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 2(1), pp. 55-71. doi: 10.7577/njcie.2289.